BIO

Høsten 2017 begynte vi på daVinci å jobbe frem en visjon og en plattform for vårt arbeid med digitale ferdigheter. Vi startet prosjekt Alan i januar 2018. På disse sidene samler vi våre mål for opplæringen i digitale ferdigheter samt lenker til ressurser vi bruker.

“Målet vårt er ikke å få barnet til å forstå, ennå mindre å få ham til å lære utenat, men å røre ved hans forestillingsevne og skape ektefølt begeistring.”

   -Maria Montessori-


PEDAGOGIKKEN

Maria Maria Montessori fokuserte ikke på undervisningen i fag i seg selv. Hun var opptatt av hvordan de ulike aspektene av menneskets fundamentale behov har kommet til uttrykk gjennom historien.  Det betyr at vi i småskolen gir barna mange inntrykk som de senere vil studere i detalj.

Undervisningen vår fokuserer på å gi barna opplevelser og nøkler.

Vi har et ikke -lineært pensum som gjør at vi kommer innom emner flere ganger, og at barna tar med seg ulike ting hver gang vi er innom et emne.

Nøklene skal pirre deres resonerende sinn til å gjøre egen utforskning og forstå hvorfor. Vi gir dem ikke alt, men åpner verden og lar barna begynne sitt arbeid.


 Copyright © All rights reserved.
Using Format